UNDER UTVECKLING

Gränsen

Dokumentärfilm om några människor i Cieszyn, på gränsen mellan Tjeckien och Polen. Jag vill gestalta hur det varit att leva på olika sidor en hårt bevakad gräns. Nu ingår staden i EU-regionen Cieszyn Silesia.

Min bror tillsammans med sin farmor, kusin och faster. Farföräldrarna gård låg under kriget i Polen men efter 1945 i Tjeckoslovakien. Gränsen mellan släktningarna stängdes.


Min brors kusin hamnade på den Tjeckiska sidan av Cieszyn. Hans dotter var elitgrymnast och hoppade av från Tjeckoslovakien med sin man på 60-talet. Kvar hos morföräldrarna var deras tre åriga dotter. Det tog fem år innan de kunde återförenas.

Fånga karaktären!

Robert Bosnak är jungiansk drömterpeut. Sedan lång tid arbetar han med en metod "Embodied dreaming". Tillsammans med regisörren och foskaren Janet Sonenberg har han utvecklat en ny metod. Den går ut på att med hjälp av drömmar få skådespelare att komma i fysisk kontakt med sin karaktär. Denna metod vill jag dokumentera i en film. Sammarbetspartners blir Högskolan för scen och musik i Göteborg, Filmhögskolan i Göteborg och eventuellt Göteborgs Stadsteater.

Jakten på drömmar. En film om vad drömmar är och vad det kan ge att arbeta med sina drömmar. En drömgrupp arbetar med en dröm, invävt i arbetet berättar olika terapeuter och forskare om sin syn på vad en dröm är och drömmens väsen.

Fascinerande bakgrundsmaterial. De forskare jag intervjuat är Montague Ullman, som utarbetat en drömgruppsmetod som används i hela västvärlden, Patricia Garfield, författare till nio böcker om att använda sina drömmar, Robert Bosnak som anlitas av Royal Shakespeare Company för att hjälpa skådespelare där att komma i kontakt med sin karaktärs drömliv, Ernest Hartmann expert på trauma och drömmar, Eirik Myrhaug, samisk drömterapeut och Anjali Hazarika indisk drömforskare som arbetar med företagsledare för att utveckla deras kreativitet. Jag kommer gärna och visar delar av mitt material som utgångspunkt för ett samtal bland annat om vad en dröm är, vilken skillnad det är mellan mäns och kvinnors drömmar, skillnader respektive likheter mellan psykoterapi och drömarbete.
Ring eller e-posta för att boka tid!

Olika manusprojekt för film och radio.